วันนี้ (6 ต.ค.65) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบช.สทส. เป็นประธานในการประชุมบริหาร สทส. ครั้งที่ 1/2566 และมอบนโยบายการบริหารราชการแก่ข้าราชตำรวจในสังกัด สทส. โดยมีข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ขึ้นไปในสังกัด สทส. ที่มีที่ตั้งในส่วนกลางเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร. และข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. และ สว. ในสังกัด สส. ที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)