สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

  • ผู้บัญชาการ
  • รองผู้บัญชาการ
  • ผู้บังคับการ

ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พล.ต.ต. วิเชียร ตันตะวิริยะ
รอง ผบช.สทส.

รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศาล
รอง ผบช.สทส.

ผบก.ประจำ สทส.

พล.ต.ต. พีระวัฒน์ บุญลักขะ
ผบก.ประจำ สทส.

ผบก.กองบังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์
ผบก.กองบังคับการอำนวยการ

ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์
ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

พล.ต.ต.นิรันดร เหลื่อมศรี
ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

พล.ต.ต ศิริพงษ์ ติมุลา
ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี