สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

  • ผู้บัญชาการ
  • รองผู้บัญชาการ
  • ผู้บังคับการ

ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


พลตำรวจโท สัญชัย สุนทรบุระ
ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พล.ต.ต. วิเชียร ตันตะวิริยะ
รอง ผบช.สทส.

รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พล.ต.ต. พรชัย ขันตี
รอง ผบช.สทส.
/ CIO สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผบก.กองบังคับการอำนวยการ

พ.ต.อ.มนตรี สีทอง
รรท.ผบก.กองบังคับการอำนวยการ

ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์
ผบก.กองตำรวจสื่อสาร

ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

พล.ต.ต.นิรันดร เหลื่อมศรี
ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต
ผบก.กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี