พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบช.สทส. เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ ในสังกัด สทส. ตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดาของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด สทส.ประจำปี 2562