พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผบช.สทส. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสาและเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สทส. ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร (10 ม.ค. 61)