วันนี้ (12 ก.ย.65) เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบช.สทส., พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รอง ผบช.สทส., พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. และ พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์ ผบก.กง. เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงภายใต้การเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน