วันนี้ (9 มี.ค.65) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบช.สทส.(เลขานุการคณะกรรมการฯ), พล.ต.ต.ดุสกร ยุวนากร ผบก.อก.สทส.(ผู้ช่วยเลขานุการฯ) และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตร. เข้าร่วมประชุม DCIO ตร. ครั้งที่ 3/2565 โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร. (Video Conference)