วันนี้ (9 ธ.ค.64) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบช.สทส. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด สทส. ระดับ รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดประชุมบริหาร สทส. ณ ห้องประชุม ปตท. ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินี โรงพยาบาลตำรวจ