วันนี้ ( 3 มี.ค.64 ) เวลา 10.30น. พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบช.สทส./ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ บริษัท สกายไฮ จำกัด ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ CCTV เพื่อควบคุมการตรวจคนเข้าเมือง ณ ห้องประชุม บก.ตม.1