วันนี้ (27-28 ก.ย. 63) พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบช.สทส. ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฝ่ายอำนวยการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการตำรวจในสังกัด" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการตำรวจ (ค่ายพระรามหก) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี