วันที่ 14 เม.ย.63 พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบช.สทส. ได้มอบหน้ากากอนามัยนาโนพลัส ตามมาตรการป้องกันโรคระบาด covid 19 ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สทส. โดยมีตัวแทนข้าราชการตำรวจแต่ละ บก. เป็นผู้รับมอบ