19 มิ.ย.62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผบช.สทส. เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการทำความสะอาดและพัฒนาถูมิทัศน์พื้นที่ถนนเกาะกลางอังรีดูนังค์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ