28 ม.ค.62 เวลา 9.20 น. พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผบช.สทส. เป็นประธานโครงการจิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลข้าราชการตำรวจ ในสังกัด สทส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และร่วมฟังเทศน์ ถวายสังฆทาน ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร