26 ต.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผบช.สทส. เป็นประธานการประชุมร่วมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.