3-4 ส.ค. 2561 พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผบช.สทส. และข้าราชการตำรวจในสังกัด สทส. เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฝ่ายอำนวยการ และงานเทคโนโลยีของข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ.ชลบุรี