1 มิ.ย. 2561 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ เป็นประธานการประชุมบริหาร สทส. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.