พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ เป็นประธานเปิดงาน โครงการทำดีด้วยหัวใจเพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสกรานต์ ปี 2561 อาคาร 8 ตร. (11 เม.ย. 61)