30 มี.ค.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ เป็นประธานการประชุมบริหาร สทส. และประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการเลื่อนยศ ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.