พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผบช.สทส. เปิดโครงการ ตัดผมเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑