พล.ต.ต.สัญชัย สุนทรบุระ รรท.ผบช.สทส. อนุมัติโครงการ “อาหารกลางวันเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สทส. ประจำปีงบประมาณ 2561” ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร 8 สทส.